Home Databanken VTB

Beijersbergen van Henegouwen, Jo. Speel en dans je mee? : hedendaagse dansen : speelmuziek voor twee of meer instrumenten. Hilversum : Harmonia, [1961]. [9] p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
3.1c 20e
Beijersbergen

trefwoorden
dans(Nederland)

auteur
Beijersbergen van Henegouwen, Jo