Home Databanken VTB

Wilhelmus van Nassouwe. Samengesteld door Jan Poortenaar ; tekstverklaring P. Leendertz ; melodie Casper Höweler ; toonzetting Geertruida van Vladeracken. 3e dr.
Met bijlage: Wilhelmus van Nassouwe ; Valerius-melodie uit Gedenck-clanck, 1626. Geharmoniseerd door Geertruida van Vladeracken. Naarden : In den toren, [1940]. 71 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
6.1c 16e
Wilhelmus/Poortenaar

trefwoorden
Wilhelmus
nationale hymne
volkslied