Home Databanken VTB

Cantus mundi : liederen uit vele landen : Koorpartituur: drie gelijke stemmen met pianobegeleiding
Geschreven in opdracht van de Kon. Bond van zang- en oratoriumverenigingen in Nederland. Hilversum : Harmonia, 1962. 32 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 b 20e
Cantus

trefwoorden
lied