Home Databanken VTB

Een schoon liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch Liedboek van 1544 : in den welcken ghy in vinden sult. veelderhande liedekens. oude en nyeuwe om droefheyt ende melancolie te verdryven. Bewerkt, toegelicht en ingeleid door W. Gs. Hellinga. 's-Gravenhage : Boucher, 1941. 384 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1c 16e
Antw.Lb

trefwoorden
lied(1500-)