Home Databanken VTB

Psalmen en gezangen voor den eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk. Samenst. J. Riemens ... [et al.]
Deel 2: Gezangen. Amsterdam : Brandt, 1938. 560 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 3 20e
Psalmen

trefwoorden
geestelijk lied(Nederland)
psalm
gezang