Home Databanken VTB

Tiental 1934 : kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O kinderkoor. Amsterdam : Algemene vereniging "Radio Omroep", 1934. ongepag. p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
3.1 c 20e
Tiental

trefwoorden
lied(Nederland)
kinderlied
zingen