Home Databanken VTB

Kun je nog zingen, zing dan mee! : voor jonge kinderen : 98 algemeen bekende schoolliedjes voor de voorbereidende en lagere klassen. [Verz. door J. Veldkamp en K. de Boer.]. 4e veel verm. dr.. Groningen : Noordhoff, 1924. 208 p.

signatuur
3978
1 c 20e
Kun

trefwoorden
lied(Nederland)
zingen