Home Databanken VTB

Troelstra-Bokma de Boer, S., Jop Pollmann. Het spel van moeder en kind. M.m.v. Dien Kes, C.J. Stip
Deel 1. Honderdtwintig liedjes, spelen en rijmen voor de kleinen. 2e ongewijz. dr. Haarlem : De Toorts, 1959. 96 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
3.1 c 20e
Pollmann

trefwoorden
lied
kinderspel
rijm

auteur
Troelstra-Bokma de Boer, S., Jop Pollmann