Home Databanken VTB

Gastel, Philo van. De berenzone : een onderzoek naar de veranderende relatie tussen de Pyreneese beren, de Pyreneese bevolking, en groeperingen uit de bredere Franse samenleving (1900-1993)
Doctoraalscriptie vakgroep culturele antropologie en niet-westerse sociologie. Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 1994. 166 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3905
1.18
Gastel

trefwoorden
dier(1900-1993, Frankrijk)
beer
jacht
natuurbescherming

auteur
Gastel, Philo van