Home Databanken VTB

Keymeulen, Jacques van. Variatielinguistiek: een etnologische notie? Een verslag van een reflectie. In: Volkskundige kroniek: 10:2 (2002) 43-52

Over de relatie tussen volkstaal en volkscultuur, n.a.v. studiedag over Volkscultuur. Een inleiding tot de Nederlandse etnologie

signatuur
M 010

trefwoorden
volkskunde
etnologie
variatielinguistiek

auteur
Keymeulen, Jacques van