Home Databanken VTB

Broeke, Leonardus van den. De Stille Omgang ter vereering van het H.H. Sacrament van Mirakel. Amsterdam : Gezelschap van den Stillen Omgang, 1917. p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3910
11.3 c7
Broeke

trefwoorden
bedevaart(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
processie
Stille Omgang
mirakel

auteur
Broeke, Leonardus van den