Home Databanken VTB

Wingens, Marc. De heilige non van Oirschot. in : Heiligen in de Kempen. Red. A.J.A. Bijsterveld, J.-M. Goris. 33-43
Referaten van het 33ste congres georganiseerd door het Centrum voor studie van land en volk van de Kempen te Ulvenhout op 9 mei 1998
. Turnhout : Centrum voor studie van land en volk van de Kempen, 2001. 88 p.
ISBN 9080522139

signatuur
3910
11
Heiligen

trefwoorden
heiligenverering
Heilige Non van Oirschot
wonder
genezen
bedevaart(Nederland, Noord-Brabant, Oirschot)
vruchtbaarheid

auteur
Wingens, Marc