Home Databanken VTB

Haalboom, Jan Derk. De Varkamp-avond: rectificatie. In: Oud Lunteren: 5:1(1985) 4-7

Bij de begrafenis van de enige katholieke man (een in 1870 uit Duitsland gevluchte man) kwamen de buren bij het vervullen van hun burenplicht (het dragen van de baar) voor het eerst in een katholieke kerk.

signatuur
B 193

trefwoorden
begrafenis(Nederland, Gelderland, Lunteren) (p.6-7)
nabuurschap

auteur
Haalboom, Jan Derk