Home Databanken VTB

Moere, Evermar van . Soldatenleven : eene bijdrage tot de oorlogs-folklore van den Vlaamschen soldaat
Fotokopieƫn. Leuven etc. : De Vlaamsche boekenhalle, 1919. 139 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
1.9
Moere

trefwoorden
soldaat(Belgiƫ)
leger
naam
taal
humor
volksverhaal

auteur
Moere, Evermar van