Home Databanken VTB

Klöters, Jacques. Huilen is voor jou te laat ... : levensliederen en smartlappen
+ 10 ex. bladmuziek
. Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2002. 202 p.
ISBN 9038840225

signatuur
3978
11.1c 20e
Klöters

trefwoorden
lied(Nederland)
levenslied
populair lied

auteur
Klöters, Jacques