Home Databanken VTB

Nagtglas, F. Iets over volksvermaken. Bekroonde prijsverhandeling, uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam etc. : Muller etc., 1866. 63 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3970

Iets

trefwoorden
civilisatie(Nederland)
vereniging
optocht
koppermaandag
volksvermaak

auteur
Nagtglas, F.