Home Databanken VTB

Nagtglas, F. Iets over volksvermaken. Bekroonde prijsverhandeling, uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.. Amsterdam etc. : Muller etc., 1866. 63 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3970

Iets

trefwoorden
dier(Nederland) (11-16,22-23,50)
spel
vertellen
volksverhaal
muziek
gymnastiek

auteur
Nagtglas, F.