Home Databanken VTB

Nagtglas, F. Iets over volksvermaken. Bekroonde prijsverhandeling, uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.. Amsterdam etc. : Muller etc., 1866. 63 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3970

Iets

trefwoorden
balspel(Nederland)
kolven
kaatsen
katknuppelen
ganstrekken
haantrekken

auteur
Nagtglas, F.