Home Databanken VTB

Nagtglas, F. Iets over volksvermaken. Bekroonde prijsverhandeling, uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.. Amsterdam etc. : Muller etc., 1866. 63 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3970

Iets

trefwoorden
vermaak(Nederland)
volkscultuur
feest
rederijker
schuttersgilde
ringrijden

auteur
Nagtglas, F.