Home Databanken VTB

Winkeler, Lodewijk. Van 'dwalenden in het geloof' tot 'pelgrims naar de Una Sancta'. Katholiek bekeringswerk in Nederland in de 20e eeuw. in: Het licht gezien : bekeringen tot het katholicisme in de twintigste eeuw. Red. Marjet Derks ... [et al.] 37-55. Hilversum : Verloren, 2000. 180 p.
ISBN 9065506179

Persoonlijke bekeringen, het organisatienetwerk

signatuur
3920
2.1
Licht

trefwoorden
katholiek(Nederland)
bekering
gebed
bedevaart
broederschap

auteur
Winkeler, Lodewijk