Home Databanken VTB

Bruijn-van der Linden, M. de, M.D.M. van Munster. Oranjefeesten in Amstelveen voor de Tweede Wereldoorlog. In: Amstel mare: 13:1 (2002) 11-23

geschiedenis van de organisatie, de aktiviteiten bij feesten m.b.t.het vorstenhuis

signatuur
A 013

trefwoorden
geboorte, vorstelijke(Nederland, Noord-Holland, Amstelveen)
vlag
versiering
aandenken

auteur
Bruijn-van der Linden, M. de, M.D.M. van Munster