Home Databanken VTB

Vanhecke, Johan. Het hoofd werd op de tafel gezet : Heer Halewijn in Vlaanderen en Nederland. Tielt : Lannoo, 2000. 220 p.
ISBN 9020941119

Onderzoek naar de varianten; vergelijking van de versies en met andere Europese liederen; herkomst

signatuur
3978
2c A
Halewijn

trefwoorden
Halewijn(Nederland)
lied
volksverhaal
ritueel

auteur
Vanhecke, Johan