Home Databanken VTB

Boerstoel, Jan. Veel werk. Bezorgd en ingeleid door Dick Welsink. 3e opnieuw verb. dr.
. Amsterdam : Bakker, 2000. 305 p.
ISBN 9035122232

signatuur
3978
11.1c 20e
Boerstoel

trefwoorden
lied(Nederland)
cabaret
Boerstoel, Jan

auteur
Boerstoel, Jan