Home Databanken VTB

Keulers, Nini. De besloten hof : kroniek van een Brabantse katholieke familie in de negentiende en twintigste eeuw. [Nijmegen] : [Keulers], [2001]. 200 p.
ISBN 90901456966

Op- en neergang van middenstandsfamilie; veranderingen in godsdienstige houding

signatuur
3920
4
Keulers

trefwoorden
familie(Nederland, Noord-Brabant)
gezin
religiositeit
katholiek
lichamelijkheid

auteur
Keulers, Nini