Home Databanken VTB

Halbertsma, Marlite. De Brielsche feesten van 1872. 'Grooter feest is er nooit geweest'. In: Negentiende eeuw: 26:1 (2002) 61-80

De ontwikkeling van het repertoire van feestelijke vormen: van feestelijkheden binnenshuis voor beperkte groep naar publieke, voor iedereen toegankelijke activiteiten in de open lucht

signatuur
N 104

trefwoorden
jubileum(Nederland, Zuid-Holland, Brielle)
herdenking
oranjefeest
volksfeest
feest
versiering

auteur
Halbertsma, Marlite