Home Databanken VTB

Anderen : het dorp van de Boeshappers. [Samenstelling Jan Huizing ...et.al]. Anderen : Stichting Historie Anderen, 1998. p.
ISBN ontbreekt

signatuur
9309
c3
Anderen

trefwoorden
zuivel(Nederland, Drente, Anderen)
bakker
smid
slacht
foekepot
jaarwisseling (178-)