Home Databanken VTB

Geybels, Hans. Acculturatie tussen continuïteit en discontinuïteit in de rituele praxis van het vroege westerse Christendom. In: Volkskunde: 102:4 (2001) 295-309

Kritiek op eigen (!) eerdere opvatting dat de muizen/ratten die tegen de staf van St. Gertrudis omhoog kruipen een verwijzing zijn naar de Keltische of Germaanse natuurgodsdienst, is vertrekpunt voor analyse van literatuur over rituele praxis, m.n. die waarin uitgegaan wordt van een ononderbroken continuïteit tussen natuurgodsdiensten en christendom.

signatuur
V 260

trefwoorden
ritueel
St. Gertrudis
muis
symboliek
iconografie
heidendom

auteur
Geybels, Hans