Home Databanken VTB

Riemersma, Tr. Salang't de beam bloeit : folksferhalen. Boalsert [Bolsward] : Koperative Utjowerij, 2000. 189 p.
ISBN 9065703349

Verhalen die een variatie zijn op oude volksverhalen

signatuur
3987
c 2
Riemersma

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Friesland)

auteur
Riemersma, Tr.