Home Databanken VTB

Effelterre, Katrien van. Reflectiedag Volkscultuur. Leuven, 1 december 2001. In: Volkskundige kroniek: 9:4 (2001) 170-179

n.a.v. Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie

signatuur
M 010

trefwoorden
volkskunde(Nederland)
volkscultuur
etnologie

auteur
Effelterre, Katrien van