Home Databanken VTB

Broek, Piet van den, Cor in 't Veld. 75 jaar Oranjevereniging Strijen 1925-2000. Strijen : Oudheidkundige vereniging (Het land van Strijen), 2001. 84 p.
ISBN 9067770256

signatuur
3940
2.3.1 c8
Broek

trefwoorden
oranjevereniging(Nederland, Zuid-Holland, Strijen)
oranjefeest
koninginnedag
volksfeest
optocht
onafhankelijkheidsfeest

auteur
Broek, Piet van den, Cor in 't Veld