Home Databanken VTB

Beckers, Theo. Het landschap als kijkdoos. in Landschap in meervoud : perspectieven op het Nederlandse landschap in de 20ste/21ste eeuw. Red. Jan Kolen, Ton Lemaire. 235-250. Utrecht : Jan van Arkel, 1999. 476 p.
ISBN 9062244211

signatuur
3945
1
Landschap

trefwoorden
landschap(Nederland)
natuur
toerisme
consument
musealisering
ritualisering

auteur
Beckers, Theo