Home Databanken VTB

Rooijakkers, Gerard. Mythisch landschap: verhalen en rituelen als culturele biografie van een regio. in Landschap in meervoud : perspectieven op het Nederlandse landschap in de 20ste/21ste eeuw. Red. Jan Kolen, Ton Lemaire. 301-326. Utrecht : Jan van Arkel, 1999. 476 p.
ISBN 9062244211

signatuur
3945
1
Landschap

trefwoorden
devotie(Nederland, Noord-Brabant)
heiligheid
boom
bedevaart
kerststal
toerisme

auteur
Rooijakkers, Gerard