Home Databanken VTB

Rooijakkers, Gerard. Mythisch landschap: verhalen en rituelen als culturele biografie van een regio. in Landschap in meervoud : perspectieven op het Nederlandse landschap in de 20ste/21ste eeuw. Red. Jan Kolen en Ton Lemaire. 301-326. Utrecht : Jan van Arkel, 1999. 476 p.
ISBN 9062244211

signatuur
3945
1
Landschap

trefwoorden
landschap(Nederland, Noord-Brabant)
volksverhaal
ritueel
symboliek
cultuurgeschiedenis
religiositeit

auteur
Rooijakkers, Gerard