Home Databanken VTB

Landschap in meervoud : perspectieven op het Nederlandse landschap in de 20ste/21ste eeuw. Red. Jan Kolen, Ton Lemaire. Utrecht : Jan van Arkel, 1999. 476 p.
ISBN 9062244211

signatuur
3945
1
Landschap

trefwoorden
toerisme(Nederland)
ritualisering
sacralisering
enscenering
musealisering
religiositeit