Home Databanken VTB

Homo ridens : humor van de oudheid tot heden. Red Jan Bremmer, Herman Roodenburg. Amsterdam : Boom, 1999. 303 p.
ISBN 9053523847

trefwoorden
humor
grap
lachen