Home Databanken VTB

Jager, Jef de. Rituelen : nieuwe en oude gebruiken in Nederland. 2e geheel herz. dr.
2e, geheel herz. dr. van Volksgebruiken in Nederland : een nieuwe kijk op tradities. Utrecht : Het Spectrum, 2001. 240 p.
ISBN 9027475989

signatuur
3940
c
Jager

trefwoorden
meiboom(Nederland)
mei: 1
luilak
dauwtrappen
pinksteren
kermis

auteur
Jager, Jef de