Home Databanken VTB

Groot, Frans. Vlaggen in top en stenen door de ruiten. De natie in de steigers, 1850-1940. in De verzuiling voorbij : godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw. Red.J.C.H. Blom, J. Talsma. 171-200. Amsterdam : Het Spinhuis, 2000. xi, 328 p.
ISBN 9055891827

signatuur
3905
2.4
Verzuiling

trefwoorden
verzuiling(Nederland)
vlag
feest
ritueel
civilisatie
beschavingsoffensief

auteur
Groot, Frans