Home Databanken VTB

Leenders, Jos. Over roomse en protestantse heiligen. Een lacune in de verzuilingsliteratuur. in De verzuiling voorbij : godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw. Red. J.C.H. Blom, J. Talsma. 46-78. Amsterdam : Het Spinhuis, 2000. xi, 328 p.
ISBN 9055891827

signatuur
3905
2.4
Verzuiling

trefwoorden
verzuiling(Nederland)
heilige
katholiek
protestant
devotie
bevindelijkheid

auteur
Leenders, Jos