Home Databanken VTB

Laarse, Rob van der. De Deugd en het Kwaad. Liberalisme, conservatisme en de erfenis van de Verlichting. in De verzuiling voorbij : godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw. Red. J.C.H. Blom, J. Talsma. 2-45. Amsterdam : Het Spinhuis, 2000. xi, 328 p.
ISBN 9055891827

signatuur
3905
2.4
Verzuiling

trefwoorden
verzuiling(Nederland)
religiositeit
cultuur
protestant
katholiek

auteur
Laarse, Rob van der