Home Databanken VTB

Nijs, Thimo de. In veilige haven : het familieleven van de Rotterdamse gegoede burgerij, 1815-1890. Nijmegen : SUN, 2001. 414 p.
ISBN 9058750337

signatuur
3920
4 c 8
Nijs

trefwoorden
opvoeding(Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam)
gedicht
student
vrijen
huwelijk
verloving

auteur
Nijs, Thimo de