Home Databanken VTB

Het boeck der psalmen Davids; uut de hebreische spraecke in nederduytschen dichte op de ghewoonlijcke francoische wyse overghesett door Philips van Marnix, heere van St. Aldegonde etc.. Ingel. door Jef Sterck, Ad den Besten
Fotogr. herdr. van oorspr. uitg. Antwerpen, Gillis vanden Rade, 1580. Antwerpen : Gert-Jan Buitink, 1985. 216 p.
ISBN 90 70959 04 6

signatuur
3978
5 c 3 16e
Boeck

trefwoorden
geestelijk lied(Nederland)
psalm