Home Databanken VTB

Nijs, Thimo de. In veilige haven : het familieleven van de Rotterdamse gegoede burgerij, 1815-1890. Nijmegen : SUN, 2001. 414 p.
ISBN 9058750337

signatuur
3920
4 c 8
Nijs

trefwoorden
cultuur(1815-1890, Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam)
vermaak
huiselijkheid
civilisatie
beschavingsoffensief
jeugd

auteur
Nijs, Thimo de