Home Databanken VTB

Polman Tuin, Elsbeth. Een notabele levenswijze? Een Friese dame binnen de ondernemerstak van de familie De Lange
in Van goeden huize. Elite in en rondom Alkmaar in de negentiende eeuw. Red. Rob van der Laarse. In: Oud Alkmaar: 25:3 (2001) 87-107

signatuur
O 123

trefwoorden
elite(Nederland, Noord-Holland, Alkmaar)
vrouw
kleding
visite
geboorte
huishouding

auteur
Polman Tuin, Elsbeth