Home Databanken VTB

Laarse, Rob van der. Ten geleide. Notabele levensvormen
in Van goeden huize. Elite in en rondom Alkmaar in de negentiende eeuw. Red. Rob van der Laarse. In: Oud Alkmaar: 25:3 (2001) 7-32

signatuur
O 123

trefwoorden
elite(Nederland, Noord-Holland, Alkmaar)
stand
adel
familie
verwantschap
vriendschap

auteur
Laarse, Rob van der