Home Databanken VTB

Elzinga, J.B. De Bolswarder kermis, lang geleden. In: Contactblad Bolswards historie: 7:6 (2000) 19-23

Attracties

signatuur
C 088

trefwoorden
kermis(1935, Nederland, Friesland, Bolsward)

auteur
Elzinga, J.B.