Home Databanken VTB

Gruppen, Willem. Takkenheugte: miltvuur, longpest of...?. In: Mandiêlig: 15:3 (2001) 1-16

Onderzoek naar beweringen dat onder de bomen op de Takkenhoogte veekadavers liggen, in de ene versie aan miltvuur, in de andere versie aan longpest
Auteur stelt dat kadavers van vee voor 1870 altijd begraven werden.
Conclusie: geen kennis van het voorkomen van miltvuur, noch van het begraven van aan miltvuur gestorven vee. Longpest is wel voorgekomen, maar van het begraven van aan longpest gestorven vee is niets bekend.

signatuur
M 090

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Drente, Zuidwolde)
vee
miltvuur
veeziekte
pestbos

auteur
Gruppen, Willem