Home Databanken VTB

Jansen, D. 'Nader tot U'. Brieven van Eilina Johanna Huizenga-Onnekes aan Geert Aeilco Wumkes. In: It beaken: 63:2 (2001) 57-82

Haar plaats in het volksverhaalonderzoek, maar m.n. haar hang naar het occulte, spiritisme

signatuur
B 010

trefwoorden
occultisme(Nederland, Groningen)

auteur
Jansen, D.