Home Databanken VTB

Jansen, D. 'Nader tot U'. Brieven van Eilina Johanna Huizenga-Onnekes aan Geert Aeilco Wumkes. In: It beaken: 63:2 (2001) 57-82

signatuur
B 010

trefwoorden
volkskunde(Nederland, Groningen)
etnologie
Huizenga-Onnekes, E.J.
Wumkes, G.A..
volksverhaal
spiritisme

auteur
Jansen, D.