Home Databanken VTB

Breuker, Ph.H. It Frysk folksliet. In: It beaken: 63:2 (2001) 41-56

De bezwaren tegen het Friese volkslied, afgezet tegen de tijd waarin deze bezwaren geuit werden en worden; onderzoek of de tekst wel juist begrepen wordt; nieuwe feiten over de verheffing van het lied van Eeltsje Halbertsma tot volkslied

signatuur
B 010

trefwoorden
volkslied(Nederland, Friesland)
hymne nationale

auteur
Breuker, Ph.H.