Home Databanken VTB

Pater, B.C. de. Beelden van het Zuiderzeegebied 1870-1940. Authentiek, onecht, achtergebleven of Amerikaans?. In: Cultuur historisch jaarboek Flevoland: 11 (2001) 22-45

Beeld en beeldvorming, de incongruentie tussen beeld en werkelijkheid, de beelden van het Zuiderzeegebied in verhouding tot de beelden van Nederland als geheel, de hedendaagse beeldvorming en het belang daarvoor voor de provincie

signatuur
C 036

trefwoorden
authenticiteit(Nederland)
identiteit
stereotype
beeldvorming
modernisering
nationalisme

auteur
Pater, B.C. de